www.jetbilisim.com.tr E-TİCARET SİSTEMİ HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

TARAFLAR :

SATICI : JET BİLİŞİM HİZMETLERİ VE TİCARET – CEVDET FATİH ŞEN

KULLANICI : www.jetbilisim.com.tr internet sitesi üzerinden ürün alımı ile ilgili sipariş veren ve / veya üye kaydı yapmış olan Gerçek ve Tüzel kişilerdir.

ÜYE: www.jetbilisim.com.tr internet sitesine kayıt olan Gerçek ve / veya Tüzel Kişilerdir.

https://jetbilisim.com.tr Kullanım Şartları, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

1.1. https://jetbilisim.com.tr sitesini (Kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı kullanım koşulları okuyunuz. Bu kullanım koşulları kabul etmediğiniz taktirde “SİTE”yi kullanmaktan vazgeçiniz. “SİTE” sahibi bu “SİTE”de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, “SİTE” yi ve “SİTE” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu “SİTE’’de sunulan ürün ve /veya hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “SİTE” ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları “https://jetbilisim.com.tr” “KULLANICI” ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “SİTE” de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “https://jetbilisim.com.tr” tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “SİTE” hizmetlerinden yararlanan ve “SİTE” ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.3. İşbu “Site Kullanım Koşulları” 20/07/2016 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “SİTE” yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.

  1. https://jetbilisim.com.tr HİZMETLERİ

2.1. “https://jetbilisim.com.tr” tarafından, site içerisindeki ürün ve hizmetlerin tüm bilgilerini, fiyatlarının kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen “https://jetbilisim.com.tr”nın yetkisi dahilindedir. “https://jetbilisim.com.tr” bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

  1. https://jetbilisim.com.tr SİTE KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. “KULLANICILAR” yalnızca hukuka uygun amaçlarla “SİTE” üzerinde işlem yapabilirler. “KULLANICILAR”ın ve “ÜYE”lerin, “SİTE” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

3.2 “SİTE” üzerinde satışa sunulan fikri sinai mülkiyet hakları ve patenti alınmış ürünlerin kötüye kullanımı yasaktır. Tespiti durumunda patent sahibi ile KULLANICI ve ÜYE arasındaki hukuki durumdan JET BİLİŞİM HİZMETLERİ VE TİCARET- CEVDET FATİH ŞEN sorumlu tutulamaz.

3.3. “KULLANICI” “SİTE” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

3.4. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, “https://jetbilisim.com.tr”a “SİTE” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. “https://jetbilisim.com.tr“, “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler tarafından “https://jetbilisim.com.tr”a iletilen veya “SİTE” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.5. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, “SİTE” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “https://jetbilisim.com.tr”’nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.6. “https://jetbilisim.com.tr“, “SİTE” dahilinde sunulan hizmetleri ve “SİTE” dahilinde erişilen “İÇERİK”leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. “https://jetbilisim.com.tr“, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

3.7. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, “https://jetbilisim.com.tr”nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadırlar. “https://jetbilisim.com.tr” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “https://jetbilisim.com.tr” tarafından yapılabilir. “https://jetbilisim.com.tr” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği “KULLANICI” veya “ÜYE”ye aittir.

3.8. “KULLANICI”lar, “SİTE” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “ÜYE” veya “https://jetbilisim.com.tr”nın ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

3.9. “SİTE” üzerinden, “https://jetbilisim.com.tr”nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya “İÇERİK”lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link’ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. “SİTE” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “https://jetbilisim.com.tr”nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.10. “https://jetbilisim.com.tr“, “SİTE”’ üzerinden “KULLANICILAR” veya “ÜYE”ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve ” KULLANIM & ÜYELİK SÖZLEŞME”leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, herhangi bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “https://jetbilisim.com.tr” aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “SİTE”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

3.11. “SİTE” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde “https://jetbilisim.com.tr VERİTABANI”ndan bilgi çekmek yasaktır.

3.12. “SİTE” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “https://jetbilisim.com.tr”nın yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “https://jetbilisim.com.tr’nın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.13. “SİTE” üzerinden yayınlanan ilanların, “https://jetbilisim.com.tr ARA YÜZÜ”nün “https://jetbilisim.com.tr”un yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

3.14. ”SİTE” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü “İÇERİK”in “https://jetbilisim.com.tr’un yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce “https://jetbilisim.com.tr sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

3.15. ”SİTE” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve “https://jetbilisim.com.tr”un yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez .

3.16. “https://jetbilisim.com.tr VERİTABANI” ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen yazılı rıza alınmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI Bu “SİTE” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “SİTE”nin (sınırlı olmamak kaydıyla “https://jetbilisim.com.tr VERİTABANI”, “https://jetbilisim.com.tr ARAYÜZÜ”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “https://jetbilisim.com.tr”nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) . İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde “https://jetbilisim.com.tr” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “https://jetbilisim.com.tr”nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. İşbu “Portal Kullanım Koşulları” dahilinde “https://jetbilisim.com.tr” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “https://jetbilisim.com.tr“; “https://jetbilisim.com.tr” hizmetleri, “https://jetbilisim.com.tr” bilgileri, “https://jetbilisim.com.tr” telif haklarına tabi çalışmalarına yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
  2. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

https://jetbilisim.com.tr“, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu “Site Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “SİTE”’de ilan ederek değiştirebilir.

 

  1. GARANTİ VE İADE ŞARTLARI

Aldığınız her ürün, üretici firmasının 2 yıl garantisi altındadır.

Almış olduğunuz ürününü ambalajını açmadan/tahrip etmeden//bozmadan, ürünü kullanmadan teslim tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre içinde teslim aldığınız şekli ile iade edebilirsiniz. Ürünü, ürün faturası, sipariş numarınızıda içeren bir dilekçe veya iade formu ile iade ediniz.

Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri teslim aldığınız firma yetkilisi önünde açıp kontrol ediniz. Eğer üründe herhangi bir zarar varsa kargo firmasına tutanak tuttururarak ürünü teslim almayınız. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız

Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesair şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez.

Müşteri ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür

Müşterinin ürünü iade etmesi veya alışverişinden cayması halinde, iade edilen ürün Bize ulaştığı andan itibaren on (10) gün içerisinde ürün bedeli iade edilir. Kredi kartına ürün iade bedeli bankanız tarafından 2-6 hafta arasında yapılmaktadır. Bu sürede firmamızın tasarrufu bulunmamaktadır.

Üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumları tespit ettiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürünü iade almayacak ve bedelini iade etmeyecektir.

Ürün müşteriye ulaştıktan sonra ortaya çıkabilecek arızalar için, üretici firmanın yetkili servislerine başvurulmalıdır.

Yukarıdaki şartlara uygun hallerde iade edilen ürünlerde kargo ücreti müşteri tarafından ödenecektir..

Havale iadeleri 2 iş günü içinde Kredi Kartı iadeleri 3 iş günü içinde yapılacaktır. Bankanız kredi kartı iadelerini aynı gün hesabınıza yansıtmayabilir. Bu durumda bankanızın kredi kartı servisini aramanız gereklidir. Siparişinizle ilgili  İptal Edildi  uyarısı çıktıktan sonra tüm bedel kredi kartınıza veya havale yaptığınız bankanıza iade edilmektedir. Taksitli satışlarda yapılan iadeler bankanız tarafından kredi kartınıza her ay artı bakiye olarak yansıtılmaktadır.

Lütfen iade etmek istediğiniz ürün / ürünler ile ilgili İADE TALEP FORMU nu doldurarak bizimle irtibata geçiniz.

  1. MESAFELİ SATIŞ ŞÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI : JET BİLİŞİM HİZMETLERİ VE TİCARET- CEVDET FATİH ŞEN

ALICI: KULLANICI VE /VEYA ÜYE

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.jetbilisim.com.tr internet  sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.jetbilisim.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ:

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından sipariş esnasında onaylanma ile imzalanarak kabul edilmiş varsayılmaktadır.

MADDE 4 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu …. adresinde ….’a teslim edilecektir.

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede ( 3 işgünü)yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.Sipariş verilen ürün ve/veya ürünlerin iptali takip eden 6 saat içerisinde yapılmalıdır. Bu süre içerisinde üye tarafından iptal edilen siparişlerde her iki taraf da bir yükümlülük altına girmeyecektir. Bu sürenin aşımı durumunda iade şartları devrede olacaktır.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alir. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 8 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.jetbilisim.com.tr adlı internet sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9 – MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATİ:

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu görüntülenen bilgiler ile müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10 – VADELİ FİYAT:

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu görüntülenen bilgiler ile müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11 – FAİZ:

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

MADDE 12 – PEŞİNAT TUTARI:

Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu görüntülenen bilgiler ile müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13 – ÖDEME PLANI:

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 14 – CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.jetbilisim.com.tr internet sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 15 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, dijital reklamcılık hizmetleri, Çeşitli mediaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 16 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 17 – YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

  1. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “https://jetbilisim.com.tr” işbu “Site Kullanım&Üyelik Koşulları”, gizlilik politikası ve “KULLANIM & ÜYELİK SÖZLEŞME”sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “https://jetbilisim.com.tr” açısından, gecikme veya ifa etmeme addedilmeyecek veya bu durumlar için “https://jetbilisim.com.tr”un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

“Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “https://jetbilisim.com.tr”un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

  1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “Site Kullanım & Üyelik Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Site Kullanım & Üyelik Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

  1. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu “Site Kullanım & Üyelik Koşulları” “https://jetbilisim.com.tr” tarafından “SİTE” içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, işbu sözleşme hükümlerini “SİTE”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “”https://jetbilisim.com.tr“, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir.